Không đội mũ bảo hiểm, hai cô gái tạt đầu "dằn mặt" xe công-ten-nơ

Một tình huống giao thông mà người chứng kiến chỉ có thể lắc đầu, thậm chí rùng mình kinh hãi... (đọc thêm)