Không tăng giá phải bớt phần ăn, nhà hàng “khóc mếu" vì giá thịt lợn tăng

Không tăng giá phải bớt phần ăn, nhà hàng “khóc mếu" vì giá thịt lợn tăng (đọc thêm)