Không trực tiếp cầm vào vòi bơm xăng để tránh nguồn lây Covid-19

Để tay không bị dính bẩn, tiếp xúc nguồn lây bệnh, bạn hãy dùng khăn giấy để lót tay hoặc đeo găng tay khi cầm vòi bơm xăng. (đọc thêm)