Kinh nghiệm đã giúp bác sĩ Việt Nam đẩy lùi Covid - 19

Kinh nghiệm từ những lần đối mặt với dịch Sars, bệnh truyền nhiễm đã giúp bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đẩy lùi Covid - 19 (đọc thêm)