Lãnh đạo nhà trường, Đồn BP chia sẻ ngày làm sân trường Pà Khốm.

Lãnh đạo nhà trường, Đồn BP chia sẻ ngày làm sân trường Pà Khốm. (đọc thêm)