Lấy nhện trong tai nữ bệnh nhân người Trung Quốc

Con nhện đã làm tổ trong tai được 1 tuần (đọc thêm)