Lễ hội “Búa nổ” khiến 43 người bị thương ở Mexico

Lễ hội diễn ra thường niên nhằm tưởng nhớ St John the Baptist (đọc thêm)