Lí do nhạc sĩ Nguyễn Quang luôn từ chối đàn bản nhạc "Cô đơn"

Lí do nhạc sĩ Nguyễn Quang luôn từ chối đàn bản nhạc "Cô đơn" (đọc thêm)