Loài cá đặc biệt săn mồi trên cạn bằng… “súng nước”

Với cơ thể chỉ xấp xỉ 20 cm, cá Cao Xạ Pháo vẫn có thể dứt điểm con côn trùng đang đậu trên cây ở khoảng cách lên đến 1,5 mét, chỉ với một phát bắn duy nhất! (đọc thêm)