Loài nhện “siêu đẳng” bắn đoạn tơ dài 25 mét làm cầu đi qua sông!

Với khả năng phóng ra sợi tơ dài hơn 20 mét, loài nhện phi thường này có thể ngay lập tức tạo cho mình cả cây cầu để bắc ngang qua cả con sông rộng lớn! (đọc thêm)