Mải uống nước nên lỡ chuyến bay, du khách tức giận làm loạn sân bay

Vì mải uống nước nên bỏ lỡ thông báo của nhà ga về giờ lên máy bay, một du khách nam tức giận đã làm náo loạn sân bay. (đọc thêm)