Màn cúi đầu xin lỗi đáng yêu của “ninja Lead” sau khi đi ẩu

Nhận thấy pha rẽ trái của mình có phần nguy hiểm cho tài xế ô tô, người phụ nữ điều khiển xe máy đã cúi đầu tỏ ý xin lỗi, hành động có lẽ sẽ khiến tài xế ô tô... nguôi giận. (đọc thêm)