Màn trộm xe bất thành của tên trộm hậu đậu

Dù đã phá được khóa xe máy, tên trộm hậu đậu đã liên tục bị ngã trong lúc cố gắng lái xe máy đi để rồi cuối cùng phải bỏ chạy khi hành vi của mình bị chủ nhà phát hiện. (đọc thêm)