Máy bay đang lăn bánh trên đường băng, khách Trung Quốc năn nỉ xin xuống

Khi máy bay đang lăn bánh trên đường băng, hai vị khách Trung Quốc đã xin tiếp viên được xuống gấp vì gia đình có chuyện đột ngột. (đọc thêm)