Máy bay hỗn loạn vì hành khách đòi mở cửa thoát hiểm ở độ cao hơn 10.000 m

Hành khách say xỉn đòi mở cửa thoát hiểm khi đang bay ở độ cao trên 10.000 m khiến máy bay rơi vào tình trạng hỗn loạn. (đọc thêm)