Máy gặt lúa của người dân bị đốt cháy tại Quảng Trị

Máy gặt lúa của người dân nghi bị đốt cháy tại Quảng Trị (đọc thêm)