Mẹ chết, bố tâm thần, hai chị em có nguy cơ thất học

Mẹ chết, bố tâm thần, hai chị em có nguy cơ thất học (đọc thêm)