Mẹ già rơi nước mắt vì thương con cháu

Cứ nói đến nôi bất hạnh của các con, các cháu, cụ già 85 tuổi lại không cầm được nước mắt (đọc thêm)