Mô phỏng mô hình làm sạch sông Tô Lịch bằng công nghệ Nhật Bản

Ngày 16/5, Hà Nội khởi động thí điểm dự án làm sạch sông Tô Lịch bằng công nghệ Nano-Bioreactor của Nhật Bản. Sau hơn 1 tháng, bước đầu công nghệ này đem lại kết quả tích cực. (đọc thêm)