Một màn phối hợp nhóm “đỉnh cao”

Một màn phối hợp nhóm thú vị đòi hỏi sự ăn ý của những người tham gia. Nhưng câu hỏi đặt ra đó là làm sao để mọi người cùng đứng dậy mà không bị ngã? (đọc thêm)