Một số thanh niên lợi dụng đường đua F1 để đua xe

Các thanh niên ngổ ngáo mang xe máy ra bốc đầu trên đoạn đường được xây dựng phục vụ chặng đua xe F1 tại Hà Nội (đọc thêm)