Một thùng đào tiên Nhật Bản có 15 trái. (Clip: Hồng Vân)

Một thùng đào tiên Nhật Bản có 15 trái. (Clip: Hồng Vân) (đọc thêm)