“Mục sở thị” 30 quan tài chứa xác ướp 3.000 năm còn nguyên vẹn của Ai Cập

Ai Cập đã công bố 30 quan tài chứa xác ướp 3.000 năm tuổi do nước này tìm được, với nét chạm khắc và sơn tinh xảo gần như còn nguyên vẹn. (đọc thêm)