Ngân hàng SHB trao tặng 100 triệu đồng đến chàng trai chống “giặc” Covid-19

Ngân hàng SHB trao tặng 100 triệu đồng đến chàng trai chống “giặc” Covid (đọc thêm)