Ngày đầu phố đi bộ hồ Gươm hoạt động trở lại

một cơn mưa bất chợt đổ xuống ít nhiều làm gián đoạn không khí vui chơi của người dân. (đọc thêm)