Người dân bắt đầu mặc áo rét trong những ngày cuối thu đầu đông

Trong những ngày cuối thu đầu đông, nhiệt độ hạ thấp khi các đợt gió mùa Đông Bắc tràn về, người dân bắt đầu phải mặc áo rét vào sáng sớm và đêm muộn. (đọc thêm)