Người dân Hồng Mai dùng “chiêu độc” phòng dịch sau lệnh cách ly

Bằng cách áp dụng nhiều biện pháp phòng ngừa dịch bệnh, người dân phố Hồng Mai vẫn “vui sống” sau lệnh cách ly. (đọc thêm)