Người đàn ông đánh đập, chửi bới cô gái trẻ để tranh chỗ ngồi trên tàu

Hành khách nam giới lớn tiếng chửi bới thậm chí đánh đập cô gái trẻ chỉ vì muốn tranh một chỗ ngồi trên chuyến tàu điện ngầm đông người. (đọc thêm)