Người dân tố về việc bị giả chữ ký trong biên bản xác minh nguồn gốc đất cho bà Hồ Thị Bích Phượng

Người dân tố về việc bị giả chữ ký trong biên bản xác minh nguồn gốc đất cho bà Hồ Thị Bích Phượng (đọc thêm)