"Người khỉ" tay không leo vách đá

Người đàn ông Ấn Độ leo vách đá thoăn thoắt mà không cần bất cứ dụng cụ hỗ trợ nào. (đọc thêm)