Người mẹ nghèo cầu cứu vì cứ sinh con ra là phải nhập viện.

Lời cầu cứu khẩn thiết của người mẹ nghèo. (đọc thêm)