Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nêu quan điểm của Việt Nam về việc tàu Trung Quốc quay trở lại xâm phạm chủ quyền tại bãi Tư Chính

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nêu quan điểm của Việt Nam về việc tàu Trung Quốc quay trở lại xâm phạm chủ quyền tại bãi Tư Chính (đọc thêm)