Nhà thờ xương người cấm chụp selfie vì sợ những hộp sọ bị “cưỡng hôn”

Việc hạn chế chụp selfie sẽ được áp dụng bắt đầu từ năm 2020 với hi vọng du khách nên có sự tôn kính với những bộ xương thuộc về người đã khuất. (đọc thêm)