Nhân viên giao hàng thẳng tay ném chiếc lens 1.500 USD xuống đất

Nhân viên giao hàng gây phẫn nộ khi thẳng tay ném chiếc lens 1.500 USD xuống đất (đọc thêm)