Nhiều diện tích rừng phòng hộ ở Phú Yên bị “lâm tặc” tàn phá

(Dân trí) – “Lâm tặc” đã mở đường vào tàn phá, đốn hạ nhiều cây gỗ từ nhóm 3 đến nhóm 5 ở khu rừng phòng hộ thuộc vị trí giáp ranh giữa hai huyện Tây Hòa và Sông Hinh (Phú Yên). (đọc thêm)