Nhiều tuyến đường nhỏ hẹp trong khu dân cư gây khó khăn cho người dân

Hiện nay trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, nhiều tuyến đường nhỏ hẹp tại một số khu dân cư gây ra tình trạng khó khăn, nguy hiểm trong việc lưu thông cũng như sinh hoạt của nhiều người dân. (đọc thêm)