Nho sữa Trung Quốc đang được rao bán với giá 500.000 - 550.000 đồng/thùng khoảng 2,5 kg.

Nho sữa Trung Quốc đang được rao bán với giá 500.000 - 550.000 đồng/thùng khoảng 2,5 kg. (đọc thêm)