Nhóm thanh thiếu niên chặn đường cướp xe máy bị camera ghi hình

Lợi dụng đêm khuya vắng, các đối tượng chặn đường đánh người dân để cướp xe máy. (đọc thêm)