Nhóm “tiên tri” lật ngược tình thế vào phút chót

Nhóm “tiên tri” lật ngược tình thế vào phút chót (đọc thêm)