Những đứa trẻ háu ăn

Chỉ cần bố mẹ chậm bón một chút thôi chúng đã làm toáng lên rồi. (đọc thêm)