Những mảnh công cụ bằng đá 3.3 triệu năm tuổi

Những công cụ bằng đá thủ công lâu đời nhất từng được khai quật ở vùng đất sa mạc Kenya. 149 món cổ vật bằng đá được xác định niên đại khoảng 3,3 triệu năm trước. Đó là thời điểm loài người chưa tồn tại. (đọc thêm)