Những người dân cố cụ ở ấp Rạch Tràm, xã Bãi Thơm nói về nguồn gốc đất của ông Lê Tiến Tình

Những người dân cố cụ ở ấp Rạch Tràm, xã Bãi Thơm nói về nguồn gốc đất của ông Lê Tiến Tình (đọc thêm)