Những phát minh tuyệt vời giúp “tháo xích” loài người khỏi năng lượng hóa thạch (P2)

Bằng cách cho phép khai thác hiệu quả hơn các nguồn năng lượng tái tạo so với thế hệ cũ, đồng thời mở ra những nguồn năng lượng mới mà ít ai có thể ngờ đến, những phát minh này chính là chiếc chìa khóa vàng để “tháo xích” con người khỏi nhiên liệu hóa thạch! (đọc thêm)