Nín thở theo dõi cuộc đua “tử thần” của rùa con vừa nở tìm về biển

Không giống như con người nhận được sự bảo bọc một cách tuyệt đối ngay khi vừa chào đời, rùa biển con sau khi nở từ trứng sẽ lập tức phải đối mặt với thử thách khó khăn nhất cuộc đời, quyết định sự sống của chúng! (đọc thêm)