"Nơi ấy là Trường Sa" - Lê Xuân Hảo

"Nơi ấy là Trường Sa" - Lê Xuân Hảo (đọc thêm)