Nỗi khát khao cháy bỏng được đi chữa bệnh của cô bé tật nguyền

Cháu Hoàng Thị Hằng lúc nào cũng chỉ khao khát được đi chữa bệnh thêm một lần nữa, nhưng gia đình không có đủ điều kiện. (đọc thêm)