Nông trường chuối của bầu Đức

Chuối là một trong những cây trồng chủ lực của Hoàng Anh Gia Lai. Cùng xem để thấy bầu Đức đang làm nông nghiệp như thế nào. (đọc thêm)