Nữ tiếp viên hàng không 79 tuổi kiện hãng bay vì bị đuổi việc

Một nữ tiếp viên 79 tuổi vừa đâm đơn kiện hãng hàng không đã sa thải mình. (đọc thêm)