Nước vẫn đặc sệt, nồng nặc mùi dầu thải khi rửa bể chung cư Hà Nội

Hơn 10 ngày sau sự việc nước sạch sông Đà nhiễm dầu thải, bể chứa nước 3.500 m3 cấp nước cho khoảng 3.000 người ở một khu chung cư mới ở quận Thanh Xuân (Hà Nội) vẫn nhầy nhụa dầu thải khi các công nhân vệ sinh tiến hành thau rửa. (đọc thêm)