Ổ lăng quăng muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết trong khu dân cư

Phát hiện ổ lăng quăng của muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết (đọc thêm)